Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ο Μάρκος μαθητής
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=g7FqhKpbmT0

Χρήστης:

theios(3 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:Φανης(23), Ρε Μινορε(15), jdaoutid(2)
Ταμπλατούρα:
Ο Μάρκος μαθητήςΕισαγωγή

Κάτω−−7−8−10−7−8−7−−−−−−−−−7−8−10−7−8−7−−−−−−−−−−−−7−−8−10
Μέση−−−−−−−−−−9−−−9−8−7−8−−−−−−−−−−9−−−9−8−7−8−-8−9−−−−−−−
Πάνω−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κάτω−−7−8−10−7−8−7−−−−−−−−−−0−2−3−−4−4−3−3-2-2−0--0-0−0-0
Μέση−−−−−−−−−−9−−−9−8−7−5−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−3----0−−−0−
Πάνω−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Λόγια (2 φορές)

Κάτω−−0−0−2−3−-4−4−3−3−2−2−−0−4−3−2
Μέση−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πάνω−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κάτω−−0−0−2−3−-4−4−3−3−2−2−−0−-0−0
Μέση−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−0−
Πάνω−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Add comment: