Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Ήτανε μια φορά
TABLE_TAB_SINGER:Νίκος Ξυλούρης
TABLE_TAB_COMPOSER:Σταύρος Ξαρχάκος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NX6a7sGzAyY
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
mixalismas
(6)
melinaki
(8)
jdaoutid
(0)
CONTENT_TAB:
D−−−0−−0−−7−−7−−5−−5−|−−10−−2−−0−|−−−−−−−−−2−−5−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−3−−3−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−0−−7−−7−−7−−5−−5−−5−|−−10−−2−−0−|−−−−−−−−−2−−5−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−3−−3−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−{−12−−7−12−10−−8−10−|−−−−−10−−−−10−−−−10−12 −}
A−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−−−10−−−−10−−−−−−x2 −} x4
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −}
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −}
CONTENT_ADD_COMMENT: