Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Απόψε θα 'θελα
TABLE_TAB_SINGER:Δημήτρης Μητροπάνος
TABLE_TAB_COMPOSER:Γιώργος Μουκίδης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l12MCOnqEgs
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−9−10−10−10−12−|−−12−10−−9−−7   

A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−9−−9−−9−|−−−9−−9−|−−10−12−10−12−−9−10−−7−10
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−10−10−10−12−|−−12−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−9−−9−−9−|−−−9−−9−|−−12−14−14−10−10−−9−−7−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: