Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ναυτάκι Συριανό
Ερμηνευτής:Γεράνης Στέλιος
Δημιουργός:Ζαμπέτας Γιώργος
Είδος:Χασαποσέρβικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=zZWNEKD50qs
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή 


D−{−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− } {−10−10−-9−10−11−10 −-8−10−-8−−6− }
A−{−10−10−-9−10−11−10 ξ −-8−10−-8−−6−} x2 {−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−− } x2
F−{−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−} {−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− }
C−{−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−} {−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− }


D−−−−−−−−-9−10−12 −13 −15 −13−15−13−12−10−12−10 −−5−−6−−5−−−−−−−−−−−− −−−−−−
A−−10−11−−−−−−−−− j −−− j −−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−-8−−6−−5−−− j −−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7 −−−−−7
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−−


Σε περιμένω μην αργ είς κάτω στην πα ρα λί α

D−{−−5 −−5−−5−−5−−5 −−6−−5−−−−−−−−5 −−6−−5−−4−−5−−6−-9−10−12}
A−{−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−-8−−6−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2
F−{−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
C−{−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}

(γέ,ισμα) Πά ρε ναυ τάκι ναυτάκι Συριανό Λοστρόμο Πειραιώτη
D−−−−−−−−−−−-9−10−12−13 −13−10−12−12 −12−12−12−10−-9−10 −-8−-8−-8−12 −13−12−10−-8−−6−−5
A−−-9−10−11−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


Μη χανικό Μυτηλινιό, τιμόνι Καλαματιανό
D−−13 −13−10−12−12 −12−12−12−10−-9−10 −-8−-8−-8−12−10−-8−−6−−5 −−6 −−7 −08
A−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−− j −−− j −−− j
F−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−− −−−
C−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−− −−−

Και καπετάνιο Χιώ ώ ώ ώ τη
D−−-9 −-9−-9−-9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−− j −−−−−−−−− j −11−10−-8−−6−−5−−3
F−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

(κλείσιμο)
D−−−5−−6−−5−−−−−−−−−−−− −−−−−−
A−−−−−−−−−−-8−−6−−5−−−− j −−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7− −−−−−7
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: