Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Πες μου μια λέξη
Ερμηνευτής:Δημήτρης Χορν & Κοντού Μάρω
Δημιουργός:Μάνος Χατζιδάκις
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=rUaPgnnvA54

Χρήστης:

A.Rafael2017(2 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:AZ54(17)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−9−−9−−9−−9−−9−|−−−7−−9−−−−−9−−7−−9−−9−|−−−7−−9−−−−−9−−7−−9−−9−|−−−7−−9−−6−−7−−6−−7−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−8−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−7−10−−8−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−10−10−10−10−10−|−−−−−−−−−−−10−−8−10−|−−10−−−−−−−−−−−−−10−−8−|−−−8−10−−7−−7−−8−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−8−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−7−10−−8−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−10−10−10−10−|−−10−−−−−−−−−−10−−8−10−|−−10−−−−−−−−−−−−−10−−8−|−−−8−10−−7−−7−−8−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−9
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: