Βαθμολογήθηκε 4.0 από 1 χρήστη


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Η ζωή μου όλη
TABLE_TAB_SINGER:Στέλιος Καζαντζίδης
TABLE_TAB_COMPOSER:Άκης Πάνου
TABLE_TAB_SCALE:Χιτζάζ
TABLE_TAB_TYPE:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=9_3G2VvzYSI
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
eviawind
(0)
γιάννης
(0)
jdaoutid
(23)
CONTENT_TAB:
D−−10−10−12−10−13−12−|−−13−12−10−−9−13−12−|−−13−12−10−12−10−−9−|−−10−−9−−−−−9−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−11−−−−11−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−10−−9−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−−9−−−−−−
A−−10−10−−−−−−−11−10−|−−10−10−−9−−6−−5−−3−|−−−3−−3−−5−−6−10−−9−|−−10−10−−−−−−−11−10x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: