Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Δεν ξανακάνω φυλακή (Ο Καπετανάκης)
Ερμηνευτής:Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
Δημιουργός:Λεονάρδος Μπουρνέλης
Είδος:Ρούμπα
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=YnnHxm80sGY

Χρήστης:

A.Rafael2017(3 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−9−12−10−−9−−−−|−−−−−−−−12−10−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−9−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−11−|−−−−−−−−−−−−−−−−−11−|−−−9−11−11−11−−−−−−−11−−9−−−−−−−|−−−−−−9−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−|−−11−−−−12−11−−9


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−
F−−−9−11−11−−−−−9−−7−−7−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: