Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Δεν ξανακάνω φυλακή (Ο Καπετανάκης)
TABLE_TAB_SINGER:Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
TABLE_TAB_COMPOSER:Λεονάρδος Μπουρνέλης
TABLE_TAB_TYPE:Ρούμπα
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=YnnHxm80sGY
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−9−12−10−−9−−−−|−−−−−−−−12−10−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−9−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−11−|−−−−−−−−−−−−−−−−−11−|−−−9−11−11−11−−−−−−−11−−9−−−−−−−|−−−−−−9−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−|−−11−−−−12−11−−9


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−
F−−−9−11−11−−−−−9−−7−−7−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: