Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Ωδή στη Χαρά
TABLE_TAB_SINGER:
TABLE_TAB_COMPOSER:Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Ih8cJgjR0Kk
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−4−−4−−5−−7−|−−−7−−5−−4−−2−|−−−0−−0−−2−−4−|−−−4−−2−−2

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−4−−4−−5−−7−|−−−7−−5−−4−−2−|−−−0−−0−−2−−4−|−−−2−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−2−−2−−4−−0−|−−−2−−4−−5−−4−−0−|−−−2−−4−−5−−4−−2−|−−−0−−2−−−−−4−−4−−4−−5−−7−|−−−7−−5−−4−−5−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−0−−0−−2−−4−−2−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: