Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Λόλα
TABLE_TAB_SINGER:Κωστής Μαραβέγιας
TABLE_TAB_COMPOSER:Κωστής Μαραβέγιας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=yMjGXGHcxg4
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−5−−7−−5−−1−−1−|−−−1−|−−−5−−7−−5−−0−−0−|−−−0−|−−−5−−7−−5−−1−−1−|−−−0−|−−−5−−7−−5−−0

A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−7−−5−−1−−1−|−−−1−|−−−5−−7−−5−−0−−0−|−−−0−|−−−5−−5−−5−−5−−5−−4−−0−−4−−0−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
CONTENT_ADD_COMMENT: