Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Μέχρι να βρούμε ουρανό (Μέχρι να γίνουμε άγγελοι)
TABLE_TAB_SINGER:Γλυκερία
TABLE_TAB_COMPOSER:Στέλιος Φωτιάδης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=1rDdKrTdLs4
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−3−−5−−5−−5−−6−−5−−3−−3−|−−−3−−5−−5−−5−−6−−5−−3−−3−|−−−5−−3−−−−3�

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−6−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−3−−3−−3−−3−−5−−3−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−5−−5−−5−−6−−5−−3
A−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−6−−−−|−−−6−−5−−5−−5−−6−−5−−3−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−5−−5−−5−−6−−5−−3−|−−−5−−3−−−−3�
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−6−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−3−−3−−3−−3−−5−−3−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−6−−−−|−−−6−−5−−5−−5−−6−−5−−3−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: