Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Κεμάλ
TABLE_TAB_SINGER:Μάνος Χατζιδάκις
TABLE_TAB_COMPOSER:Αλίκη Καγιαλόγλου
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=T-f-vQX942I
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
CONTENT_TAB:
D−−−7−−7−−9−10−10−10−10−10−10−|−−−9−10−12−14−12−10−−9−−9−|−−12−10−−7−−5−|−−−9−−7−|−−−−−−−−|−−−6−−7−−7−−6−−4−−6   

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−12−12−14−14−14−14−14−14−|−−12−12−10−10−−9−−9−−7−−7−|−−10−−9−|−−−5−−3−|−−−7−−6−−−−−7−−9−|−−10−−9−−7−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−−9−−7−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: