Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ο Σαλονικιός
Ερμηνευτής:Στράτος Διονυσίου
Δημιουργός:Χρήστος Νικολόπουλος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Ae-gtqM4c0U

Χρήστης:

A.Rafael2017(3 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:AZ54(39)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

A−−15−15−15−15−14−|−−12−15−15−15−15−15−|−−14−12−14−14−14−14−14−12−|−−14−15−14−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−15−15−15−15−14−12−|−−15−15−15−15−15−14−12−14−14−14−14−14−|−−14−14−15−14−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: