Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Ο Σαλονικιός
TABLE_TAB_SINGER:Στράτος Διονυσίου
TABLE_TAB_COMPOSER:Χρήστος Νικολόπουλος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Ae-gtqM4c0U
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
AZ54
(5)
CONTENT_TAB:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

A−−15−15−15−15−14−|−−12−15−15−15−15−15−|−−14−12−14−14−14−14−14−12−|−−14−15−14−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−15−15−15−15−14−12−|−−15−15−15−15−15−14−12−14−14−14−14−14−|−−14−14−15−14−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: