Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Γιατί καλέ γειτόνισσα
TABLE_TAB_SINGER:Στράτος Διονυσίου
TABLE_TAB_COMPOSER:Άκης Πάνου
TABLE_TAB_SCALE:Σαμπάχ
TABLE_TAB_TYPE:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=QGhRLBWeBN4
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
akaloupotos
(3)
salokin
(3)
jdaoutid
(1)
CONTENT_TAB:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−8−10−−8−−7−−−−−−

A−−−3−−5−−7−−8−−9−−7−−5−|−−−3−−5−−7−−8−−9−−−−−9−−8−−7−−8−−9−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−5−−7−−8−−9−−7−−5−|−−−3−−5−−7−−8−−9−−−−−9−−8−−7−−8−|−−−9−−9−−9−−8−−8−−7−−7−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: