Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σ΄αυτή τη γειτονιά
Ερμηνευτής:Μητσιάς Μανώλης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=XVKkuFKVZ4M
Χρήστης:ionas
Άλλες εκδόσεις:
AZ54
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−14−−9−14−−9−17−16−14−14−16−14−13−13−14−16−17−19−−−−14−−−−14−−−−17−16−14−14−16−14−13−13−14−−−−14

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−14−−−−14−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−14−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−−−−12−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−7−−9−10−12−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−7−−9−10
A−−−−−12−−−−12−−−−10−10−−9−10−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−−−−−7−−9−10−−−−12−−−−12−−−−10−10−−9−10−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−−−−12−−−−−9−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−9−−7−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−12−−−−12−−−−−−−10−−9−−7−−−−−7−−7−−6−−9−−−−−7−−7−−6−−8−−7−−−−−7−−7−10−−−−−−−−−−10−−9−−6−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σ΄αυτή σ΄αυτή σ΄αυτή και πρωί

D−−−9−10−10−−7−−7−−9−−9−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−-−−9−10−10−−7−−7−−9−−9−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−10−−9−−7−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−10−−9−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
πε ρά σα με και ζω ή, πε ρά σα με και ζω ήΠρόσθεσε σχόλιο: