Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Οι Γλάροι
Ερμηνευτής:Γαβαλάς Πάνος
Δημιουργός:Μεϊμάρης Ν.
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=bJoSeETYAs
Χρήστης:ionas
Άλλες εκδόσεις:
spyros55
(0)
Ταμπλατούρα:


ΡΕ:----|-----------------------------------|------------------------------------|
ΛΑ:--8-|-10-11-10-8-6-5-3-5-6-8-10-11-10-8-|-10-11-10-8-6-5-3-5-6-8-10-11-10-10-|

ΡΕ:--10-11-10-8--------------------8-10-11-10-8-|-10-11-10-8--------------------8-10-|
ΛΑ:----------------11-10-8-10-11----------------|----------------11-10-8-10-11-------|

ΡΕ:--12-12-12-12-10-10--9-|--9--9--9--9-6-6-5-|-------------------|----------------------|
ΛΑ:--14—14-14-14—12—12-10-|-10-10-10-10-8-8—6-|-10-14-11-10-8-6-5-|-6-8-9-110-11-10-9-10-|

ΡΕ:--12-12-12-12-10-10--9-|--9--9--9--9-6-6-5-|--------------------|----5-------------|--------|
ΛΑ:--14—14-14-14—12—12-10-|-10-10-10-10-8-8—6-|-10-14-11-10-8-6-5--|-3----6-3---3---5-|--6---6-|
Ξε κι νά με

ΡΕ:-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------12-13--|-15-15-15-17-|
ΛΑ:--5---2---3---5--|--6-----5-----6--|--8------10-|--11---11---10---8-|--6-----------|-------------|
πά με μα κρι ά α σ΄ά λλες χώ ω ρες σ΄ά γνω στα νε ρά α

ΡΕ:--18-18-17-15-|-13-13------------|--13----13-|--12---12---13-12---10---9-|--10---9--------|
ΛΑ:--------------|----------10---10-|-----------|---------------------------|-------------11-|
Στο μου ρά α γιο μέ νεις μό ο νη ε σύ υ πά νταο

ΡΕ:-------------|-------------------------|-------9-------|---------------|--------------------|------5-----|
ΛΑ:--10------11-|--10---8---6---8---5---6-|--3--------11--|--10--------8--|-10--8---6--8--5--6-|--3-----5-3-|
νού ους μου θα΄ ναι στο ο νη η σί , πά νταο νού ους μου θα΄ναι στο ο νη η σί

ΡΕ:---------------------|------------------------|--------------------|-------------5-------|
ΛΑ:--3---3---5---6----6-|--5---6---8---6---5---3-|--3---3---3---8---8-|--8----7----------8--|
Τώ ρα το πλοί ο έ χει σα λπά α ρει κια πό τα μά τια σβή νειη στε ριά
_____________________________________
| 1. * | 2. |
ΡΕ:--5--5--5--5--5--6-|--8--8--6--5--------5--|---9---6---5--------------|-----5-----------8--|------5-------3-|
ΛΑ:-------------------|--------------8---6----|---------------8---6---5- |--3-----6---3----8--|--3------5-3----|
ΡΕ:-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------12--|----------------|
Μες τα κα τάρτιαπε τού νε οι γλά α ροι κιε γω σου λέ ω έ χε γειά | γειά
Μες τα κα τάρτια πε τού νε οι γλά α ροι κιε γω σου λέ ω έ χε >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Για 4χορδο στο * πάει: ΡΕ: 8
ΛΑ: 8
ΦΑ: 9
ΝΤΟ:10 ( Σι b )

2.Γύρω-γύρω η θάλασσα γυαλί 3.Πέλαγος θα σκίσω μακρινό
μα η σκέψης μου έγειρε θολή Θάλασσα θα βλεπω κι ουρανό
Λάμπει ο ήλιος τώρα απο ψηλά Μα η συντροφιά μου θα΄σαι εσύ
{στο μυαλό μου έρχονται πολλά}δις {πάντα ο νούς μου θα΄ναι στο νησί}δις
Τώρα το πλοίο...... Τώρα το πλοίο......

****Απο έναν φίλο που έχει πολλές και τις μοιράζει,σχεδόν έτοιμες σε νέους χρήστες και στα δυο sites.


Πρόσθεσε σχόλιο: