Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Γυφτοπούλα
Ερμηνευτής:Μπάτης Γιώργος
Δημιουργός:Μπάτης Γιώργος
Είδος:Καρσιλαμάς
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=AYsSqUe8-7A
Χρήστης:Razzastar
Άλλες εκδόσεις:
Χρήστος Σταμούλος
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−2−−0−−2−−4−−5−−7−−2−−2−−2−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−0−−0−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−2−−0−−2−−3−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−0−−2−−4−−5−−7−−2−−2−−2−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−2−−0−−2−−3−−0−−0−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−2−−−−|−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−−−|−−−0−−2−−3−−3−−2−−0−−−−−2−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−2−−−−|−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−−−|−−−0−−2−−3−−3−−2−−0−−−−−0−−0−−0−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−|−
Πρόσθεσε σχόλιο:
2017-02-19 08:38:51
kourdo-xekourdo: ΑΡΙΣΤΗ