Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Bekledim de gelmedin
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Είδος:Ξένο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=kZy_mQUEkPc
Χρήστης:Φοιβος
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγη

D−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−8−−7−−8−−7−−8−−7−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| p=pull-off
F−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

D−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5|
F−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

D−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−6−−7p6−−0−|−−−7−−8−10−−9−|−−10−−8−−7−−5−−−−−−−−−−−−−−7−−−−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−8−−−−−5−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

Λογια

Be kledim de ge lm e din sev diği mi bil me din gö zyaşımı silmedin hiçmi be ni sev me din
D−−−0−−0−−7−−7−−−−−−−−−−−7−|−−−7−−7−12−10−−8−−7−−5−−−−−7−|−−−7−−7−15−15−14−14−12−|−−10−10−15−14−12−10−12−−8−−7−|
A−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


şöy le böy le hiç mi beni sevmedin
D−−10−slide−12−−−−8−slide−10−|−−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−7−−8−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−8−−5−−7−−8−−5−−7−8−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


şöy le böy le hiç mi beni sev me din
D−−10−slide−12−−−−8−slide−10−|−−−5−−7−−−−−5−−−−−−−−−−−−−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−8−−−−−7−−8−−7−−5−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
Πρόσθεσε σχόλιο: