Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τα ξένα χέρια
Ερμηνευτής:Καίτη Γκρέυ
Δημιουργός:Βασίλης Τσιτσάνης
Είδος:Χασάπικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=nHPnITIOxBc
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
AZ54
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−−9−11−−9−11−−9−−7−|−−−−−−−−|−

A−−−9−|−−−9−−9−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−−−|−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−9−|−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−11
A−−−9−−7−−6−10−−−−10−−9−|−−−9−10−−9−11−10−−9−−9−−9−−9−10−−9−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: