Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Όμορφη Θεσσαλονίκη
Ερμηνευτής:Τσιτσάνης Β.- Γλυκερία
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Είδος:Χασάπικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Kn8j58T-9_4
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−9−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−7−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−9

A−−−−−−7−10−−−−−−−10−−9−−7−−6−−7−−9−10−−9−−7−−6−−−−−−−−−−−−−10−−9−−7−−6−−7−−9−−−−10−−9−−7−−7−−7−−6−−5−−6−−7−−9−−−−−−
F−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----−|−−−7−−6−−5−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−9
A−−10−−9−−7−−6−−7−−9−10−−7−10−−9−----|−−−9−−8−−7−−5−|−−−9−−9−−9−−9−10−−−−−−−10−−9−−7−−9−10−|−−10−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
Εί σαι το κα μά ρι της καρδιάς μου Θε σσα λο νί κη όμο ρφη γλυ κιά α α

D−−−−−−7−−6−−7−−9−10−−9−11−10−−9−10−−9−−6−−−−|−−−9−10−−9−−8−−5−|−−−9−11−10−−9−−6−−9−10−−7−−−−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−10−12−10−−9−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−9−−7−|−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−6−−7−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
κιάν ζώ στη ξε λο γιά στρα την Α θή ____να για σέ να τρα γου δώ κά θε βρα διά

D−−−6−−9−−7−−9−−7−−9−11−11−11−11−11−13−11−−9−−7−−9−−7−−6−|−−14−13−11−−9−−7−|−−−6−−9−11−−9−−7−11
A−−−7−11−−8−11−−8−11−13−13−13−13−13−14−13−11−−8−11−−8−−7−|−−16−14−13−11−−8−|−−−7−11−13−11−−8−13
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ό ο ο ο ο ο μο ρφη Θεσσα λο νί ________κη ω______________ω

D−−−9−-11−-11−-11−-11−-11−−9−−7−−9−−6−---|−−−7−−6
A−−11−-13−-13−-13−-13−-13−11−−8−11−−7---−|−−−6−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--------−|−−−6−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--------−|−−−−−−−
τα μα γι κά σου βρά δια νοσ ταλ γώΠρόσθεσε σχόλιο:
2019-11-13 13:58:15
chrisfkr: Σε τι δρόμο είναι?