Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Fur Elise
Ερμηνευτής:Ορχηστρικο
Δημιουργός:Ludwig van Beethoven
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w

Χρήστης:

A.Rafael2017(4 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:kourdo-xekourdo(5)
Ταμπλατούρα:
D−−−{−14−13−14−13−14−13−14−|−−−9−10−12−−7−|−−10−12−−7−−9−|−−−−−−−−−9−10−}    

A−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−9−−−−−−−} x4
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−}
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−}


D−−−9−10−12−14−|−−−−−14−15−12−|−−−−−14−15−12−|−−−−−14−15−12
A−−−−−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−x4
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
Add comment:
2017-06-26 23:07:05
kourdo-xekourdo: .
2017-05-01 20:20:31
kourdo-xekourdo: ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕΣ 2 ΤΑΜΠΛΑΤΟΥΡΕΣ ΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ