Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Star Wars Theme
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk

Χρήστης:

A.Rafael2017(2 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−0−−0−−0−−5−|−−12−10−−9−−7−−5−12−−5−|−−12−10−−9−−7−−5−12−−5−|−−12−10−−9−10−−7   

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment:
2017-05-01 20:25:15
kourdo-xekourdo: ΔΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ https://www.youtube.com/watch?v=I2S72eajLzw