Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τέλι Τέλι Τέλι
Ερμηνευτής:Χαρούλα Αλεξίου
Δημιουργός:Μάνος Λοΐζος
Είδος:Ρούμπα
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=VMWvSWGyAq0
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−5−−7−−8−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−7−−6−−5−−4−|−−−5−−4−|−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−4−−4−−2−−4−−2−|−−−−−−−−−5−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−6−−−−−5−−4
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−−−−−
A−−−7−−6−−5−−4−|−−−5−−4−−4−−2−−4−−2−|−−−7−−6−−−−−5−−4
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−7−−8−−7−−6−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−8−−8−|−−−7−−5−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−5−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−|−−−5−−4−−5−−7−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−7−−8−−7−−6−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−− −}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−8−−7−−5−−8−−8−|−−−7−−5−−−−−7−|−−−−−−−−−5−−5−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−−x2 −}
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−|−−−7−−5−−−−−−−−4−−4−|−−−{−−2−−4−−2−−− −}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−4 −}
Πρόσθεσε σχόλιο:
2018-07-14 18:04:33
random1: Είσαγωγή : 7-5-(5) | 5-7-5-(8)-5-7-5-(8)-(7)-(5)-(8) | (7)-(5)-(3)-(7) | (3)-(1)-(5) | (1)-(0)-(1)-(3)-(5)-(7) | [ (5)-(7)-(8)-5-{7} ] | 5-(5) | 5-7-5- (8)-5-7-5-(8)-(7)-(5)-(8) | (7)-(5)-(3)-(7) | (3)-(1)-(5) | (1)-(0)-((5))-((2))-((5))-((7))-((5))-((2))-((5))-((7)) Όπου [] είναι γρήγορο, όπου {} είναι κλεμμένο από τη διπλανή φράση. (με τη διόρθωση)
2018-07-14 18:00:56
random1: Είσαγωγή : 7-5-(5) | 5-7-(8)-5-7-(8)-(7)-(5)-(8) | (7)-(5)-(3)-(7) | (3)-(1)-(5) | (1)-(0)-(1)-(3)-(5)-(7) | [ (5)-(7)-(8)-5-{7} ] | 5-(5) | 5-7-(8)-5- 7-(8)-(7)-(5)-(8) | (7)-(5)-(3)-(7) | (3)-(1)-(5) | (1)-(0)-((5))-((2))-((5))-((7))-((5))-((2))-((5)) Όπου [] είναι γρήγορο, όπου {} είναι κλεμμένο από τη διπλανή φράση.