Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Where Have You Been
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=j04GUik88X0

Χρήστης:

A.Rafael2017(0 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−13−|−−12−10−−8−10−10−|−−13−13−|−−12−10−−8−10−10   −|−−13−12−10−−8−10−10   

A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−x2 −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x3
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−17−17−18−17−|−−15−15−17−18−18−17−13−13−10−13−13−15−17−18−18−17−|−−17−18−17−17−13
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−




Add comment: