Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ΗΡΩΪΝΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΚΙ
Ερμηνευτής:Περπινιάδης Στέλιος
Δημιουργός:Γαβαλάς Σωτήρης

Χρήστης:

Se7eN-G(5 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:zoi(16), melinaki(13)
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγη


D−−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−−8−−9−11−12−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−−9−11−−9−−8−−9−−−−−9−−−−−9−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−−11−−−−−−


D−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11−
A−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−12−11−−9−−8−−9−11−12−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−−9−11−−9−−8−−9−−−−−9−−−−−9−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−−11−−−−|−

Λογια

D−−15−16−16−18−19−18−16−15−16−−−−16−−−−16
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−16−−−−16−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−16−16−18−16−15−16−15−12−11−11
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−11−12−11−12−11−11−10−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11
A−−12−11−12−12−11−−9−−9−−8−−9−11−12−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−11−12−11−12−11−11−10−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D------------------------------------
A-12-11-12-12-11-9-9-8-9---9---9---9
D------------------------11--11
Add comment: