Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Y Y-06-ver-05
Singer:
Composer:yulyos
User:yulyos
Other versions:
Tab:
Y Y-06-ver-05

E-Mail: yy@yulyos.com

♪=60
t=tremolo

D┌7─9─10─12─10─9─7─6─7─9───7─6─7─9─7─6─7─9───────────────────────────────────7─6─7─9─7─6─7─9─────────┐
A├─────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2─0─2─3─5─7─8─────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌12─10─9─10─12─10─9─7─6─7─9───7─6─7─9─7─6─7─9───────────────────────────────────7─6─7─9─7─6─7─9─────┐
A├─────────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2─0─2─3─5─7─8─────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌7─9─10─9─10─9─7─6─7─9───9─7─5─3─2─3─5─7─9───7─6─7─9─7─6─7─9────────────────────────────────────────┐
A├────────────────────────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2─0─2─3─5─7─8──────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌7─6─7─9─7─6─7─9───9─10─12─10─9─7─6─7─9───12─10─9─7─6─7─9───7─6─7─9─7─6─7─9─────────────────────────┐
A├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌──────────────────────────────────7─6─7─9─7─6─7─9──────────────────────────────────────────────────┐
A├7─8─7─10─10─8─7─5─3─2─0─2─3─5─7─8──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌6t─7t─6─7─9─7─6─7─9─(X2)───────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────┐
A├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Add comment: