Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το Φανταράκι
Ερμηνευτής:Γιώργος Ζαμπέτας
Δημιουργός:Κώστας Φέρρης, Σπύρος Πιπεράκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=CQ2vbJYNUXk

Χρήστης:

giannis-gr(3 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:madgrk(13)
Ταμπλατούρα:
D−−10−10−10−10−10−10−12−10−10−10−10−10−10−10−12−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−−8−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−8−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−8−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−5−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−10−−7−−5−−5−−5−−3−−7−−5−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−10−−7−−5−−5−−5−−5−−2−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: