Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Πηδάω τα κύματα
Ερμηνευτής:Πάολα & Stavento
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=3PPaSMgfu2M

Χρήστης:

A.Rafael2017(4 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−7−−5−−7−−9−|−−−5−−5−−4−−5−−4−−2

A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−5−−4−−5−−4−−2−|−−−2−−2−−7−−7−−7−−9−−5−−4
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x4
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: