Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Θεσσαλονίκη
Ερμηνευτής:Γιώργος Ζαμπέτας
Δημιουργός:Γιώργος Ζαμπέτας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=aVNRhCFcz8k
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
jdaoutid
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   

A−−−−−−8−10−−7−−8−−−−−8−−7−−−x3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−8
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
A−−−7−10−−8−|−−−4−−7−−5
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−


D−−−7−|−−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−14−12−12−11
A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−8−−−−−7−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−10−−−−−8−10−−8−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−7−10−−8−−7−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−8−10−−7−−8−−−−−8−−7−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−8−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−|−−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−12−14−12−12−11
A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−8−−8−12−12−|−−−7−−7−10−10−|−−−−−−−−−8−−8−|−−−−−−−−−7−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−10−10−−−−−−−|−−−8−−8−−−−−−−−7−|−−10−−8−−4−−7−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−8−10−−7−−8−−−−−8−−7−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−8
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: