Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αραπίνες (Νύχτες μαγικές)
Ερμηνευτής:Ιωάννα Γεωργακοπούλου & Στελλάκης Περπινιάδης
Δημιουργός:Βασίλης Τσιτσάνης
Είδος:Τσιφτετέλι
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Ii1E3f1KR7o

Χρήστης:

A.Rafael2017(5 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−15−17−18−15−|−−17−15−13−15−17−13−|−−13−15−17−13−|−−15−13−12−13−15−12−|−−12−13−15−12−13   

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: