Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:YY-10-Low
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos
Youtube:https://youtu.be/JhrsFIsNMwU
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
YY-10-Low

E-mail: yy@yulyos.com

♪=60 Play whatever you want. I wrote it with a Greek Bouzouki.

D┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
A├0─3─5─7─0───0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───7─8─7─5─3─5─7─8─7─5─3─0─────────────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
A├0─3─5─7─0───0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───5─7─5─3─5─7─5─3─2─3─5─3─2─3─0───────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
A├0─3─5─7─0───0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───7─8─10─12─10─8─7─8─10─8─7─5─3─0─────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───────────────────────────────────────────┐
A├────────────────────────────0─3─5─7─0───0─3─5─7─3─5─0───7─5─3─5─7─0───┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο: