Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Παρτίδες
Ερμηνευτής:Τάκης Μπίνης & Στέλλα Χασκίλ & Μανώλης Χιώτης
Δημιουργός:Μανώλης Χιώτης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Gxdq01e-Q5k

Χρήστης:

A.Rafael2017(1 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:Σωτήρης(8), outsider(6)
Ταμπλατούρα:
D−−14−14−14−14−14−17−16−14−16−14−13−|−−−−−16−16−16−16−16−16−19−17−16−17−16−14

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: