Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ο καθρευτης
Ερμηνευτής:Μπαγιαντερας, Σαββοπουλος
Δημιουργός:Μπαγιαντερας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=c_rgKxL8Nog
Χρήστης:NatD98
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγη

D−−−−−−7−−9−11−11−10−11−10−11−13−|−−11−13−11−−9−−7−|−−−−−−6−−7−−9−−9−−8−−9−−8−−9−11−|−−−9−11−−9−−7−−6
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−6−−7−−7−−6−−7−−6−−7−−9−|−−−7−−9−−7−−6−−4−|−−−3−−4−−6−−7−−8−|−−11−−9−11−|−−−9−−9}
A−−−7−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−11} 1η φορά
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−14}


D−−−−−−−−−6−−7−−7−−6−−7−−6−−7−−9−|−−−7−−9−−7−−6−−4−|−−−−−−−−−7−−9−11−−7−−9−−6−−7−−4−−6−−2−−−−−2}
A−−−7−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−} 2η φορά
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


Ενας καθρευτης στην ψηχη μου ειναι κρυμενος
D−−−−−−2−−4−−6−−6−−6−−6−−7−−6−−4−−6−−4−−2−|−−−9−−8−11−−9−−8
A−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


Που φαντασια τον ελενε οι πολλοι
D−−−−−−2−−4−−6−−6−−6−−6−−9−−9−−7−−6−−4−|−−16−14−13−14−16−13
A−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κι οταν συμβαινει να σε σκευτομαι θλιμενος
D−−−4−−4−−6−−7−−7−−7−−7−−9−−7−−6−−7−−6−−4−|−−−6−−7−−9−11−−7−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Στο κρυσταλενιο του σε βρισκω το γυαλι
D−−−4−−6−−7−11−−9−−9−−7−−6−−7−−6−−1−−2−|−−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−14


Ενας καθρευτης που τον λενε λογισμο
D−−−−−−7−−9−11−11−11−11−11−11−−9−−7−−6−−7−−9−}
A−−−7−−7−−9−12−12−12−12−12−12−11−−9−−7−−9−11−} x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
Μου ζωντανευει οτι θελω να ξεχασω


Αχ! να μπορουσα στον μεγαλο μου καημο | σε χιλια δυο κομματια να τον σπασω
D−−−9−−7−−6−−4−−4−−4−−6−−7−−6−−4−−3−−4−|−−−7−−9−11−13−14−13−11−−9−−7−−9−−7−−6−|−−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−11−12−14−16−14−12−11−−9−11−−9−−7−|−−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−14
Πρόσθεσε σχόλιο: