Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Της αμύνης τα παιδιά
Ερμηνευτής:Παραδοσιακό
Δημιουργός:Ξαρχάκος Σταύρος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Rj4EerB4uXE

Χρήστης:

A.Rafael2017(6 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:Rempeths(55), jdaoutid(14)
Ταμπλατούρα:
D−−−0−−4−−5−−7−−7−|−−−8−−7−−7−−5−−7−−5−−4−|−−−2−−4−−5−−7−−8−10−12−10−−8−−7−−5−−7−−5−−4

A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−4−−5−−7−−4−−4−−5−−4−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−4−−5−−7−−7−−4−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−−6−−3−|−−−3−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−6−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: