Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Και φούμα φούμα
Ερμηνευτής:Τάκης Μπίνης & Χρήστος Νικολόπουλος
Δημιουργός:Χρήστος Νικολόπουλος
Δρόμος:Αρμονικός Μινόρε
Είδος:Χασαποσέρβικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=YiDOqrYDGT4

Χρήστης:

A.Rafael2017(5 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:fermat371(24)
Ταμπλατούρα:
D−−12−11−−9−−9−−9−11−|−−11−−9−−8−11−11−|−−14−|−−14−12−11−11−11−|−−11−−9−−8−11−11

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−11−−9−−9−−9−|−−−9−−8−−9−11−11−|−−14−12−11−11−11−11−|−−11−−9−−8−−9−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: