Βαθμολογήθηκε 1.0 από 1 χρήστη


Unlock Fretboard position
Song:Πήγα σε μάγισσες
Singer:Γλυκερία
Composer:Χρήστος Νικολόπουλος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ProqTfk4N3U
User:A.Rafael2017
Other versions:
kostasgate07
(0)
Tab:
D−−−5−−5−−7−−8−10−−7−−8−−5−|−−−5−|−−−0−−0−−1−−3−−5−−5   

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−7−|−−−7−−7−−5−−3−|−−−5−−7−−7−−5−−3−|−−−3−−5−−5−|−−−5−−3−−2−|−−−5−−2−−0−−0−−0
A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment:
2018-02-10 16:54:01
lognet: Όλο λάθος... Γιατί ανεβάζετε κάτι που δεν ξέρετε ???
2018-02-10 16:23:56
lognet: Όλο λάθος... Γιατί ανεβάζετε κάτι που δεν ξέρετε ???