Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σου μιλώ και κοκκινίζεις
Ερμηνευτής:Γιάννης Χαρούλης
Δημιουργός:Διονύσης Σαββόπουλος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=FP7MtneIfl0

Χρήστης:

A.Rafael2017(7 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−−−−−−−0−−2−−0−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−2−−3−−−−−−−−−−−3−−2−|−−−−−−−−−−−−−−−0−|−−−0−−2−−3−−0−−−−−0−−2−−−−|−−−−−−−−−0−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−0−−2−−3−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−3−|−−−2−−3−−−−−2−−0


D−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−0−−2−|−−−2−−0−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−
C−−−0−|−−−0−−0−−0−−0−|−−−0−−2−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3−−2−−2−|−−−−−−3−−3−−2−−0
Add comment: