Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Τι λάθος κάνω
Singer:Γιάννης Χαρούλης
Composer:Νίκος Πορτοκάλογλου
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Wgn5SbpI53k
User:A.Rafael2017
Other versions:
Tab:
D−−12−10−−9−10−−9−−7−|−−−7−−0−−5−−7−−9−10−−7−|−−10−−9−−7−−9−−7−−5−|−−−0−−0−−4−−5−−7−−9−−2

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: