Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Η ζωή
Singer:Δημήτρης Μπάσης
Composer:Θοδωρής Λαχανάς
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=VdQ9zd21WbM
User:A.Rafael2017
Other versions:
Tab:
D−−−7−−9−11−|−−−7−−9−11−|−−−9−−7−−9−−7−−6−−7−|−−−6−−4−|−−−2−−0−−2−−4

A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−9−11−|−−−7−−9−11−|−−−9−−7−−9−−7−−6−−7−|−−−4−−6−−9−−7−−4
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−9−11−|−−−7−−9−11−|−−−9−−7−−9−−7−−6−−7−|−−−4−−6−−4−−7−−9−|−
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−7−−9−11−|−−−7−−9−11−|−−−9−−7−−9−−7−−6−−7−|−−−4−−6−−9−−7−−4
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: