Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Κανείς εδώ δεν τραγουδά
Singer:Παπάζογλου Νίκος
Composer:Παπάζογλου Νίκος
Type:Τσιφτετέλι
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=dL4UApQC940
User:MICHAEL_AML
Other versions:
jdaoutid
(0)
elotag
(1)
melinaki
(0)
orest.xherija
(0)
sakis1975
(0)
theios
(0)
A.Rafael2017
(0)
Tab:
D−−−5−−5−−5−−5−−3−−5−−5−−5−−5−−5−|−−−3−−3−−2−−3−−3−−3−−3−−3−|−−−3−−2−−−−−−−−−−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−2−−−−|−−}    

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−3−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−} x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−}


D−−−5−−5−−3−−5−−5−|−−−3−−2−−3−−3v−|−−−3−−2−−−−−−−−−−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−2−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−3−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−5−−5−−7−−8−−7−−5−−7−}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


D−−−−−−−−−−−5v−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−5v−|−
A−−−8−−8−−8−−−−−7−−7−−7−8v−|−−−5−−5−−5−−7−−−−−8−−7−−5−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−5v−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−8−−8−−8−−−−−7−−7−−7−8v−|−−−5−−5−−5−−7−−−−−8−−7−−5−−5−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
Add comment: