Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Το Χαρέμι Στο Χαμάμ
Singer:ανεστος δελιας
Composer:ανεστος δελιας
Scale:Ουσάκ
Type:Τσιφτετέλι
Youtube:https://youtu.be/wP9UkcMFjrw
User:rudolfkiou
Other versions:
Tab:
D−−−−−−0−−0−−0−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−0−−3−−2−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0

A−−−3−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−3−−5−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−0−−2−−3−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−5−−7−−3−−5−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−0−−2−−3−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−2−−3−−5−−7−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−0−−2−−3−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−5−−7−−3−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−0−−2−−3−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−5−−7−−5−|−−−7−−3−−5−−5−|−−−5−−3−−7−−3−|−−−5−−2−−3−−3
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−x2
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−2−−3−−5−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−3−−3−−2−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−2−−3−−5−|−−−1−−−−−0−−0−|−−−3−−3−−2−−1−−3−|−−−1−−−−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−3−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

αν ξερει κ καποιος το κλεισιμο.


Add comment: