Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Unlock Fretboard position
Song:Για σένα μαυρομάτα (κάθε βραδάκι τραγουδώ)
Singer:Παγιουμτζής Στράτος, Ρούκουνας Κώστας
Composer:Περιστέρης Σπύρος
Type:Χασάπικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=uD0KOkjCPZg
User:gaou-piou
Other versions:
Tab:
D−−12−13−12−11−12−13−13−|−−19−16−17−16−12−12−|−−12−11−12−−−−11−12−13−12−13−−−−−−−−−−−−−|−−13−12−11−12

A−−−−−−−−−−−−−−−−−15−−−−|−−−−−−−−−−−−−−13−−−−|−−−−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−12−13−10−12−|−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−12−13−12−11−12−13−13−|−−19−16−17−16−12−12−|−−12−11−12−−−−11−12−13−12−13−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−−−15−−−−|−−−−−−−−−−−−−−13−−−−|−−−−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−12−13−−9−10−|−−−−−10
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−12−12


D−−−−−−−−−8−12−11−13−11−12−−−−11−12−−−−−−−11−−−−−−−−−−−−
A−−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−−−−13−12−−−−13−12−10−12
D−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−8−12−11−13−11−12−−−−11−12−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−8
A−−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−−−−13−12−|−−13−12−10−−9−10−|−−−−−10
D−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−12−12
Add comment:
2018-02-17 12:04:51
faltseta: πολύ καλός, ευχαριστούμε!!!