Βαθμολογήθηκε 4.0 από 1 χρήστη


Unlock Fretboard position
Song:Σάλα σάλα
Singer:Παραδοσιακό
Composer:Παραδοσιακό
Scale:Σαμπάχ
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=g-VfAb4YoFI
User:A.Rafael2017
Other versions:
elotag
(1)
Tab:
D−−−3−−3−−4−−4−−2−−2−−3−−3−|−−−−−−−−−−−−2−−3−|−−−3−−3−−4−−4−−2−−2−−3−−3−|−−−3−−4−−3−−2−−2−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−3−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−3−−4−−4−−2−−2−−3−−3−|−−−−−−−−−−−−2−−3−|−−−3−−3−−4−−4−−2−−2−−3−−3−|−−−3−−4−−3−−2−−2−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−3−−5−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: