Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Μια ζωή μέσα στούς δρόμους
Singer:Δημήτρης Μητροπάνος
Composer:Τάκης Σούκας
Type:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DtR-DrAzyvo
User:A.Rafael2017
Other versions:
AZ54
(0)
spyros55
(0)
apollon
(0)
Tab:
D−−10−12−12−12−12−12−12−−−−−−−12−10−10−|−−−8−10−10−10−10−10−10−−−−−−−10−−8−−8−|−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−10−−8−−7−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−8−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−8−10−10−10−10−10−10−−−−10−−8−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−−−10−−9−−9
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: