Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Ανάθεμά σε
Singer:Παντελής Θαλασσινός
Composer:Παντελής Θαλασσινός
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=utVHhD77_XI
User:A.Rafael2017
Other versions:
KONTOS
(0)
Tab:
D−−10−12−12−12−|−−12−10−12−14−15−14−|−−12−10−−8−10−−7−−8−−5−|−−−5−10−−8−−7−−5−−7−−5−−3−|−−−−−−0−−2−−3−−2−−3

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−3−−5−−5−−5−|−−−5−−7−−5−−3−−−−−0−−2−−3−−2−−3−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: