Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Unlock Fretboard position
Song:Στων αγγέλων τα μπουζούκια(ευκολο)
Singer:Ελένη Τσαλιγοπούλου
Composer:Νικολόπουλος Χρήστος
Type:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://youtu.be/JXwG1KlY8mY
User:stavrakas
Other versions:
Tab:
ΛΟΓΙΑ:

Κάποιοι φίλοι μας, τις νύχτες, που τους λέν' αλήτες
D−−−−−−0−−2−−3−−−−−0−−2−−3−−−−−0−−2−−3−−2−−2−−2−−2−−2
A−−−0−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
και μας βλέπουν και μας γνέφουν απ' τους ουρανούς
D−−−−−−3−−5−−6−−−−−3−−5−−6−−−−−3−−5−−6−−3−−3−−3−−3−−3
A−−−3−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
έρχονται μέσ' στα σκοτάδια σαν τους λωποδύτες
D−−−0−−5−−7−−8−−0−−5−−7−−8−−0−−5−−7−−8−−5−−5−−5−−5−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
παίζουν και πονούν
D−−−8−−7−−5−−5−−5−−3−−3−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

και μας τραγουδούν
D−−−7−−5−−3−−3−−3−−2−−2−−2−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
τα κιτάπια τους
D−−−5−−3−−2−−2−−2−−0−−0−−0−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
που δεν τα πιάνει ο νους.
D−−−8−−7−−5−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−8−−7−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Στων αγγέλων, πάμε,
D−−−0−−3−−2−−−−−−−−−
A−−−0−−−−−−−3−−0−−0
F−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
πάμε, τα μπουζούκια
D−−−0−−3−−2−−−−−−−−−
A−−−0−−−−−−−3−−1−−1
F−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
που είναι σαν τις μέρες τις βυζαντινές
D−−−2−−7−−3−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−3−−0−−3−−1−−0
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
πέταξε τα μαύρα
D−−−0−−3−−2−−−−−−−−−
A−−−0−−−−−−−−3−−0−−0
F−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

τα γνωστά σου λούσα
D−− 0−−3−−2−−−−−−−−−
A−−−0−−−−−−− 3−−1−−1
F−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
και βάλε στην ψυχή σου
D−−−2−−7−−3−−2−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−3−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ανθρώπινες φωνές
D−−−8−−7−−5−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−8−−7−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΙΑ
Κάποιοι άγνωστοι, τις νύχτες, χρόνια ισοβίτες,
ψέλνουνε κάτι τραγούδια αγιασμένα πια,
στου παράδεισου την πύλη, σαν τους αλφαμίτες,
τα τραγούδια τους και το χάδι τους,
τα τραγούδια τους μας λεν' και κλαίν' σιγά.

Στων αγγέλων, πάμε, πάμε, τα μπουζούκια,
που είναι σαν τις μέρες τις βυζαντινές,
πέταξε τα μαύρα, τα γνωστά σου λούσα
και βάλε στην ψυχή σου ανθρώπινες φωνές.

Κάποιοι φίλοι μας, τις νύχτες, που τους λέν' αλήτες
και μας βλέπουν και μας γνέφουν απ' τους ουρανούς,
έρχονται μέσ' στα σκοτάδια σαν τους λωποδύτες,
παίζουν και πονούν και μας τραγουδούν
τα μεράκια τους, που δεν τα πιάνει ο νους.Add comment:
2018-03-26 21:53:22
yulyos: LIKE