Βαθμολογήθηκε 4.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τι να φταίει
Ερμηνευτής:Βίκυ Μοσχολιού
Δημιουργός:Γιώργος Ζαμπέτας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=mMRSaPvP6cc
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−17−14−17−14−|−−17−14−17−16−|−−16−13−16−13−|−−16−13−16−13−|−−14−−−−14−|−−14−−−−14−−−

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−15−−−−|−−−−−15−−−−15
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−13−14−16−13−|−−14−10−−9−−9−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−17−14−17−14−|−−17−14−17−16−|−−16−13−16−13−|−−16−13−16−13−|−−14−−−−14−−−−|−−14−−−−14−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−15−−−−15−|−−−−−15−−−−15
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−13−14−16−13−|−−14−10−−9−−9−|−−−7−−9−−−−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−−−−|−−10−−9−−7−−9−−6−−7
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: