Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ξεκινά μια ψαροπουλα
Ερμηνευτής:Ιωάννα Γεωργακοπούλου & Στελλάκης Περπινιάδης
Δημιουργός:Δημήτρης Γκόγκος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=hTBYm-7TOkc
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
gnaronis@yahoo.com
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−2−−2−−2−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   −} 

A−−−3−−3−−3−−5−−−−−−−−−−−5−−3−|−−−{−−5−−5−−3−−2−−0−−−−−3x2 −}
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−− −}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −}


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−5−−7−−8−−8−−8−−8−|−−−8−−7−−8−10−−8−−7−−5−|−−−7−−7−−7−−7−|−−−7−−5−−7−−8−−7−−5−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−7−−3−−5−−2−−3−−−−−3−−−
A−−−5−−5−−5−−5−|−−−5−−3−−5−−7−−5−−3−−2−−0−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−3
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−2−−3−−5−−3−−2−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−5−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−3−−2−−3−−5−−2−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: