Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Παποράκι (Παποράκι του Μπουρνόβα)
Ερμηνευτής:Γιάννης Καλατζής
Δημιουργός:Μάνος Λοΐζος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=pYcKLwkKrvg

Χρήστης:

A.Rafael2017(1 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−7−−8−−7−−6−−7−−3−−0

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−7−−8−−7−−6−−7−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−7−−5−−3−−5−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−5−−7−3�−2�−3�
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: