Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τζαμάικα
Ερμηνευτής:Δημήτρης Παπαμιχαήλ
Δημιουργός:Μάνος Λοΐζος
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=MFf5tHesYJQ
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
τσουκος
(0)
random1
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−4−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−4

A−−−5−−5−−5−−5−−5−−7−−−−−−−−−−|−−−5−−5−−5−−5−−7−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−4−−5−−4−−−−−−
A−−−5−−5−−5−−5−−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−4−−4−−4−−4−−4−−5−−7−−7−−7−|−−−0−−4−−4−−4−−5−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−7−−7−−7−−7−−7−−9−10−|−−−9−10−12−10−−9−−9
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−11−12−12−12−14−11−11−11−12−−9−−9−−9−−−−11
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−9−12−10−−9−10−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−−9−−9−−9−−9−11−−9−−7−|−−−7−−7−−9−−7−−5−|−−−5−−5−−4−−7−|−−−9−−9−−9−−9−−9−11−−9−−7−|−−−7−−7−−9−−7−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−5−−4−−4
A−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−


D−−−{−}
A−−−{−}
F−−−{−}
C−−−{−}
Πρόσθεσε σχόλιο: