Βαθμολογήθηκε 3.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Μόνος μου
Ερμηνευτής:Αντώνης Ρέμος
Δημιουργός:Κυριάκος Παπαδόπουλος
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=sybkxu9WpkY
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
yiannis
(0)
jdaoutid
(1)
themistocles
(0)
kostasgate07
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−2−−2−−2−−3−−5−−3−−2−−0−|−−−2−−3−−5−−7−−5−3�

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−2−−3−−5−−7−−9−−5−−3−|−−−3−−3−−5−−3−2�
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−2−−2−−3−−5−−3−−2−−0−|−−−2−−3−−5−−7−5�−3�
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−2−−3−−5−|−−−9−−7−−3−−2−|−−−2−10−−9−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−{−−7−−−−−7−−9−10−14−12−9�−|−−−9−10−−9−−7−−9−|−−−9−10−12−12−|−−10−−9−10−9�10�
A−−−{−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−−−−7−−9−10−14−12−10−9�−|−−−9−10−−9−−7−−9
A−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−9−10−12−12−|−−10−−9−10−−9−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7 −}
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2 −}
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −}
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −}
Πρόσθεσε σχόλιο: